Ons Bedieningsfilosofie

Ons manier van kerkhou is tussen dié van die drie Susterskerke en die Pinksterkerke.

Preke

Preke is prakties en interessant. Dit handel oor die lewe met antwoorde uit die Bybel. Die doel is toerusting eerder as skuldgevoel.

Aanbidding

Ons sing liedjies uit albei geledere. Ons musiek is lewendig en opgewek, maar nie oorheersend nie.

Tydsduur

Dienste word beplan om binne 75 minute klaar te wees. Ons respekteer mense se tyd en privaatheid.

Werking van die Heilige Gees

Gawes word gebruik tot opbouing van die gehoor. Orde en beplanning geniet prioriteit.