Weekliks ontmoet klein groepies in huise regoor die Oosrand om met ander kontak te maak, vriende te ontmoet en mekaar aan te moedig in Christus. Kleingroepe is klein informele byeenkomste, waar saamgebid, die Bybel bestudeer word en waar jy leer hoe om Bybelse beginsels in jou lewe toe te pas.  Dit bied ‘n warm en vriendelike omgewing waar ware en ondersteunende vriende blom.

Stuur vir Ewald ’n E-pos