Vir alle jong volwassenes tussen die ouderdom van 19-30 wat graag hulself wil vind tussen goeie
geselskap en ’n familieagtige omgewing. Als terwyl ons die Here beter leer ken.
Kom deel in ons vreugde op Woensdae vanaf 19:00 tot laat.

Stuur vir Greyling ’n E-pos