OMGEE is die welsyn arm van KruisWeg gemeente. Ons spreek die behoeftes van
die gemeente en gemeenskap aan in die fisiese dimense.

Stuur vir KruisWeg ’n E-pos