WegBreek is KruisWeg se tienerbediening vir Hoërskool leerlinge.
Vrydae van 19:00-21:00 en Sondae by beide oggenddienste.

Stuur vir Greyling ’n E-pos