Ons Ritmes

God is liefdevol en ontmoet jou
waar jy is.

God is beskikbaar en wil ‘n verhouding met jou hê.

God is die Weg en genees my om in sy karakter te groei.

God is die Koning en vra ons hulpbronne en gawes om sy koninkryk te bou.

God is Drie-enig en nooi ons om ook in gemeenskap te leef.

God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te hê.

God is kreatief en roep my om Hom met my hele lewe te volg.