Bedieningsareas

Kinderbediening

KruisKIDZ Tydens ons oggenddienste is daar ’n aparte diens vir ons kinders van 3 jaar tot graad 6. Daar word ‘n volledige diens saamgestel met aanbidding, lesse en speel om ons kinders op ‘n kreatiewe manier nader aan God te laat groei. KruisKIDZ sluit tydens die skoolvakansies. Stuur vir Tiffany ’n E-pos

Tieners

WegBreek WegBreek is KruisWeg se tienerbediening vir Hoërskool leerlinge. Vrydae van 19:00-21:00 en Sondae by beide oggenddienste. Stuur vir Greyling ’n E-pos

Jong Volwassenes

Discover Vir alle jong volwassenes tussen die ouderdom van 19-30 wat graag hulself wil vind tussen goeie geselskap en ’n familieagtige omgewing. Als terwyl ons die Here beter leer ken. Kom deel in ons vreugde op Woensdae vanaf 19:00 tot laat. Stuur vir Greyling ’n E-pos

Seniors

Immanuel Immanuel is ‘n bediening spesifiek gerig tot die behoeftes van ons seniors in die gemeente. Sosiale aksies, uitstappies ens. word gereeld aangebied. Stuur vir Jackie ’n E-pos

Vrouebieding

Rooted “ROOTED” is ons vrouebediening in die gemeente. Daar is ’n dames kleingroep elke Donderdagoggend om 10:00 by KruisWeg se kantoor. Stuur vir Karen ’n E-pos

Kleingroepe

Kleingroepe Weekliks ontmoet klein groepies in huise regoor die Oosrand om met ander kontak te maak, vriende te ontmoet en mekaar aan te moedig in Christus. Kleingroepe is klein informele byeenkomste, waar saamgebid, die Bybel bestudeer word en waar jy leer hoe om Bybelse beginsels in jou lewe toe te pas.  Dit bied ‘n warm [...]

Welsyn

OMGEE OMGEE is die welsyn arm van KruisWeg gemeente. Ons spreek die behoeftes van die gemeente en gemeenskap aan in die fisiese dimense. Stuur vir KruisWeg ’n E-pos

Belangegroepe

UitLeef Hierdie is ons belangegroepe wat op gereelde basis bymekaar kom om hulle stokperdjie, sport of liefde vir ’n belangstelling te deel. Gholfaksie Geniet jy ‘n rondte gholf? Dalk moet jy nog leer hoe om dit te geniet. Enige persoon is welkom om by ons in te skakel. Kampeeraksie Hou jy van kamp en die [...]