Dienste

 152 Glen Goryweg,
Hoek van Queensburryweg (Ingang Queensburryweg),
Norton Home Estate,
Benoni

Sondae: 08:15 & 10:00
Langnaweke & Skoolvakansies: 09:00

Kantoor

 152 Glen Goryweg,
Hoek van Queensburryweg (Ingang Queensburryweg),
Norton Home Estate,
Benoni

Landlyn: 011 568 0790
E-pos: info@www.kruisweg.co.za

Bankbesonderhede

KruisWeg Gemeente
FNB
Rek no: 627 037 197 50
Takkode: 250 655

Elektroniese Terugvoervorm

Stuur vir ons ’n E-pos