1. Satan is ‘n werklike wese

“… want ons is met sy planne nie onbekend nie.” 2 Korintiërs 2:11 (AFR53)

2. Satan se oorsprong

• Esegi l 28:11-15

“Hoe het jy uit die hemel geval, blink ster, seun van die môre! Jy is op die aarde neergegooi, jy wat die nasies van die wêreld verpletter het. Jy het mos vir jouself gesê: ‘Ek sal na die hemel toe opklim en my troon bo God se sterre neersit. Ek sal regeer op die godeberg v r in die noorde. Ek sal opklim tot in die hoogste hemele. Soos die Allerhoogste sal ek word.’ Maar in plaas daarvan sal jy in die doderyk beland, in sy dieptes deel.” Jesaja 14:12-15 (NLV)

“Ek het Satan uit die hemel sien val soos ’n weerligstraal!” Lukas 10:18b (NLV)

3. Hy is beperk

4. Daar is ‘n geveg aan die gang en ons veg saam

“Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” Efesiërs 6:11-12 (AFR53)

5. Die oorwinning is behaal

“Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.” 1 Johannes 4:4 (AFR53)

“Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die w reld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die w reld reeds oorwin.” Johannes 16:33 (NLV)

“So het Hy die regeerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Kolossense 2:15 (NLV)