“Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.” Daar het ‘n kan vol suur wyn gestaan. Die soldate het toe ‘n spons vol suur wyn op ‘n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.” Johannes 19:28-30 (AFR83)

DAAR IS BOSE KRAGTE EN SISTEME AAN DIE WERK

1. SONDE

“Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens…” Romeine 5:17a (AFR83)

2. SKAAMTE

3. SELF

4. SATAN

“Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” Johannes 10:10 (AFR53) WAT IS DIE “DIT” WAT VOLBRING IS? 1. SONDE “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” Romeine 6:23 (AFR83) “God sees us as we are, loves us as we are, and accepts us as we are. But by His grace, He does not leave us as we are.” Timothy Keller 2. SKAAMTE “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.” Romeine 1:16 (AFR83) 3. SELF “Ons behoort nou net aan Christus. Daarom mag ons nie langer vir onsself leef nie. Nee, ons moet nou leef tot eer van Hom wat in ons plek doodgegaan het en deur God lewendig gemaak is.” 2 Korintiërs 5:15 (DB) 4. SATAN “Hy het die dokument met voorskrifte wat as klagstaat teen ons gedien het, uitgevee en dit vir goed weggevat deur dit aan die kruis vas te spyker. So het Hy die regeerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik ge maak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer.” Kolossense 2:14-15 (NLV)