DIE BOODSKAP AAN EFESE

“Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese: So sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan: Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is. Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe vêr julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat! Maar dít het julle darem in julle guns: julle verafsku wat die Nikolaïete doen, net soos Ek dit ook verafsku. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.” Openbaring 2:1-7 (AFR83)

God komplimenteer hulle oor hulle goeie werke

God korrigeer hulle prioriteite

“Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.” Openbaring 2:4 (AFR53) “But I have this against you: you have abandoned the passionate love you had for me at the beginning.” Revelation 2:4 (TPT) “But I have this [charge] against you, that you have left your first love [you have lost the depth of love that you first had for Me].” Revelation 2:4 (AMP)

HOE ONTHOU JY JOU EERSTE ONTMOETING MET JESUS?

OM JOU EERSTE LIEFDE TE VERLAAT GEBEUR NIE SKIELIK NIE, MAAR GELEIDELIK

God konfronteer hulle om tot bekering te kom

“Dink mooi hoe julle eers was en hoe julle nou is. Julle het darem ver geval! Verander weer julle gesindheid en optrede. Begin weer leef soos julle eers geleef het. Doen wat Ek graag wil hê julle moet doen. As julle nie wil verander nie, maar bly leef soos julle nou leef, het Ek slegte nuus vir julle. Julle gemeente sal ophou bestaan. Ek self sal julle gemeentekandelaar tussen die ander wegvat.” Openbaring 2:5 (DB)

WAT DINK JY SOEK GOD VANDAG VAN JOU? HOE LYK JOU EERSTE LIEFDE?