Briewe aan die Kerk - Die boodskap aan Tiatira - 14 Maart 2021 Image

“Skrywe aan die leraar van die gemeente in Tiatira: So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is:” Openbaring 2:18 (AFR83)

• SY OË IS SOOS VUURVLAMME

• SY VOETE IS SOOS GEELKOPER

“Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore.” Openbaring 2:19 (AFR83)

VIER DINGE WAT JESUS UITLIG

1. Hulle liefde

2. Hulle geloof

3. Hulle diensbaarheid

4. Hulle toewyding

“Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie.” Openbaring 2:20-21 (AFR83)

WAT BETEKEN “BEGAAN”?

• Om iets te verdra

• Dit oor te sien

• “To tolerate” “She is misleading my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion.” (MSG)

JY KRY NIE WAT JY WIL HÊ NIE, JY KRY WAT JY BEREID IS OM TE VERDRA AS JY VERDRAAGSAAM IS, KAN JY NIE TOT BEKERING KOM NIE DIE KERK WAS NOOIT GEROEP OM ‘N “HOSPICE” TE WEES NIE, MAAR ‘N HOSPITAAL