“Skryf aan die voorganger van die gemeente in Smirna: Só sê Hy wat die Eerste en die Laaste is, wat dood was, en weer lewe: Ek ken jou swaarkry en jou armoede, maar tog is jy ryk. Ek weet ook van die leuentaal van dié wat sê dat hulle Jode is en dit nie regtig is nie, maar eintlik deel is van die sinagoge van Satan. Hou op om bang te wees vir wat jy nog gaan ly. Kyk, die duiwel gaan sommige uit julle geledere in die tronk sit om julle regtig te toets. Julle sal ook swaarkry, vir tien dae lank. Wees net getrou tot die dood toe, en Ek sal aan jou die kroon van die lewe gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeentes sê. Elkeen wat aanhou oorwin, sal nié deur die tweede dood getref word nie.” Openbaring 2:8- 11 (NLV)

AS JY JESUS CHRISTUS VOLG, GAAN DIT VIR JOU VOEL SOOS ‘N WEGWEDSTRYD

“As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat. Onthou wat Ek vir julle gesê het: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle s’n ook ter harte neem.” Johannes 15:18 & 20 (AFR83) “… lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld.” 1 Petrus 1:17b (AFR83) “So you must live in reverent fear of him during your time here as “temporary residents.” Peter 1:17b (NLT)

HOEKOM IS SMIRNA VERVOLG?

1. As gevolg van hulle geloofsbelydenis

BELYDENISTOETS

•Wat is jou grootste liefde?

•Waaroor is jy passievol?

•Wat trek jou aandag?

•Waaraan spandeer jy die meeste van jou tyd en geld?

•Wat maak jou die kwaadste?

•Wie se opinie dra die meeste gewig in jou lewe?

2. As gevolg van hulle aanbidding

3. As gevolg van hulle uitnodiging

“Dink julle Ek het gekom om vrede op aarde te bring? Nee, Ek het gekom om stryd en verdeeldheid te bring!” Lukas 12:51 (NLV)

“Eighty and six years I have served Him, and He has done me no wrong. How then can I blaspheme my King and Savior? You threaten me with fire that burns for a season, and after a little while is quenched; but you are ignorant of the fire of everlasting punishment that is prepared for the wicked. I bless you, Father, for judging me worthy of this hour, so that in the company of the martyrs I may share the cup of Christ.” Polikarpus van Smirna